Thursday, 22 November 2012

KENAL LINUS


LINUS NUMERASI

Definisi Numerasi

Numerasi ialah keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah masing – masing.

Pentaksiran proses mendapatkan maklumat untuk dijadikan bukti supaya penghakiman/penilaian tentang produk sesuatu proses pendidikan dapat dibuat dan seterusnya keputusan boleh dibuat ke atas subjek yang ditaksir.
Terdapat 12 Konstruk yang diuji dalam Numerasi .
Konstruk 1 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2 Keupayaan membilang
 Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor
 Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi
 Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
 Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu
 Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas
 Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan ope rasi asas melibatkan mata wang Malaysia
 Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
 Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
 Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan    harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

No comments:

Post a Comment